Prezentacja firmy

Moja firma jest nową firmą na rynku, a jej kadra składa się z odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Oferta firmy obejmuje pomiary ochronne (ochrona od porażeń), jak i wykonywanie nowoczesnych instalacji elektrycznych oraz alarmowych. Wykonujemy także instalacje odgromowe, które zapewniają bezpieczeństwo w każdych warunkach. Kładziemy nacisk na dokładność wykonanych prac, co przekłada się na ich jakość oraz bezpieczeństwo. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy, który regularnie jest wzorcowany. Siedziba firmy znajduje się na Pomorzu, 35 km od Trójmiasta jednak usługi świadczymy w obrębie całego kraju.

Zakres prac

Pomiary do 1 kV

Montaż instalacji elektrycznych

- badanie elektronarzędzi
– pomiar rezystancji izolacji
– pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych
– pomiar rezystancji uziemienia
– pomiar impedancji pętli zwarcia
– badanie wyłączników różnicowo prądowych
– badanie baterii kondensatorów
– pomiar mocy AC/DC
– badanie instalacji fotowoltaicznych

- montaż instalacji , przewodów , kabli
- układanie kabli w ziemi , kanałach , rurach
- montaż koryt i tras kablowych
- montaż instalacji odgromowych oraz uziomów
- montaż systemów alarmowych firmy Satel
- montaż systemów centralnego odkurzania

Pomiary powyżej 1kV  

Montaż oświetlenia 

- badanie transformatorów
- badanie linii kablowych SN

- montaż oświetlenia podstawowego
- montaż oświetlenia dekoracyjnego
- montaż oświetlenia awaryjnego
- montaż oświetlenia ulicznego

Pomiary inne

Montaż osprzętu

- badania termowizyjne
- pomiary natężenia oświetlenia
- sprawdzenie działania wyłączników P.POŻ
- sprawdzenie działania układów SZR

- montaż rozdzielnic NN
- montaż gniazd wtyczkowych, gniazd antenowych,  głośnikowych, telefonicznych
- montaż łączników oświetlenia
- montaż termostatów
- montaż sterowników rolet oraz innych
- montaż domofonów
- montaż osprzętu alarmowego (czujki, manipulatory itp.)

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje także lokalizacje oraz naprawy usterek , wymiany uszkodzonych elementów, dobór właściwych zabezpieczeń , usprawnienie oświetlenia awaryjnego, wymianę przegrzanych lub zużytych elementów. Wykonujemy także mufy kablowe niskiego napięcia. Wszystkie pomiary, prace montażowe oraz naprawcze zakończone są protokołami .

Na wszystkie wykonane prace udzielam pisemnej gwarancji.